top of page

Nabízíme rozmanité formy psychologické podpory pro dospělé a děti zakotvené v přístupu bodypsychoterapie. Vycházíme z celostního přístupu k člověku, který pojímá lidskou bytost jako jedinečný dynamický celek tvořený propojenými tělesnými a duševními procesy. Znovunalézání a obnovování živého spojení emocí, mysli a těla je mostem k celistvému a zdravému já.

úvod pontes - do zelena.jpg
KRIZOVÁ INTERVENCE.jpg

KRIZOVÁ INTERVENCE
Bezpečná opora pro mezní situace.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ.jpg

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Účinná řešení pro změnu.

TERAPIE.jpg

BODYPSYCHOTERAPIE
Cesta hluboké vnitřní integrace.

bioenergetika úplný čtverec s rámečkem.jpg

BIOENERGETICKÁ CVIČENÍ
Uvolnění stresu a zadržovaných emocí.

MASÁŽE.jpg

BIODYNAMICKÉ MASÁŽE
Úleva a harmonizace.

vážka úplný čtverec s rámečkem.jpg

OSOBNOSTNÍ DIAGNOSTIKA
Osobní rozvoj a sebepoznání.

Aktuálně

IMG_6105.jpg
OVZ qr.jpg
nada.jpg

MGR. NAĎA BASTLOVÁ SOUKUPOVÁ

nada@bodypsychoterapie-pontes.cz
dospívající, dospělí

Jádrem mé práce je vytvoření bezpečného prostoru pro úlevu a růst. Zaměřují se na práci s traumatem, násilím, mezní životní zkušeností., úzkostí a pocity nízké sebehodnoty.

PHDR. ADÉLA KUBÍKOVÁ

adela@bodypsychoterapie-pontes.cz
děti, dospívající, dospělí

Věnuji se tématům sebepřijetí, vztahů, zpracování krizových životních situací, hledání sexuální orientace a genderového ukotvení, zvládání emocí a tématům spjatým se školou.

foto vendy 1.jpg

MGR. VENDULA MÁŠOVÁ

vendula@bodypsychoterapie-pontes.cz
děti, dospívající, dospělí

Terapie je vhodná v případě emočních a vztahových obtíží či jako podpora k překlenutí náročného období. Masáže pomáhají uvolnit napětí a prohloubit kontakt se sebou samým.

foto veronika 1.jpeg

MGR. VERONIKA POUPĚTOVÁ

veronika@bodypsychoterapie-pontes.cz
dospívající, dospělí

Nabízím citlivý přístup pro zpracování nepříjemných životních zážitků, úzkostných stavů, psychosomatických obtíží a složitých mezilidskýchvztahů. Konzultace jsou možné i v angličtině.

Napište nám

Chcete se objednat nebo máte otázku? Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře, na společný mail nebo rovnou konkrétní terapeutce.

info@bodypsychoterapie-pontes.cz

nada@bodypsychoterapie-pontes.cz
adela@bodypsychoterapie-pontes.cz
vendula@bodypsychoterapie-pontes.cz
veronika@bodypsychoterapie-pontes.cz

bottom of page