top of page
TERAPIE.jpg

Bodypsychoterapie

Terapie je cestou hluboké vnitřní integrace.

 

Je vhodná, když čelíte dlouhodobé vnitřní či vztahové nepohodě, chcete změnit nefunkční životní vzorce nebo překonat zranění minulosti. 

 

Základem terapie je vztah založený na důvěře, vnímavosti, porozumění a akceptaci. Spolupráce je dlouhodobější, aby bylo možné dosáhnout změn ve struktuře osobnosti.

Bodypsychoterapie vychází z propojení psychického a tělesného v naší osobnosti a tělo považuje za klíčovou součást terapeutického procesu.

V praxi to znamená zejména rozvoj vnitřní všímavosti a kontaktu se sebou samým. Zaměření na tělesný rozměr našeho prožívání prohlubuje kontakt s emocemi a hlubokými prožitky, které jsou často jen obtížně vyslovitelné, protože jsou příliš těžké, komplexní nebo staré, a umožňuje jejich bezpečné uvolnění. Krom toho přináší propojení s přirozenou vitalitou našeho těla, základním zdrojem, o který se v sobě můžeme opřít. Součástí terapeutické práce tak jsou různá drobná tělesná a dechová cvičení, imaginace, sebevyjádření zvukem, pohybem, kresbou, relaxační a energetizační techniky.

Ve svých počátcích se bodypsychoterapie zaměřovala na dramatické prorážení bariér a explozivní uvolňování napětí. V tomto ohledu však ušla dlouhou cestu a ukázalo se, že daleko účinnější a trvalejší účinky přináší pozvolné rozpouštění vnitřních bloků a limitů, bezpečné uvolňování emocí a napětí, a aktivaci přirozených sebeúzdravných procesů vedoucí k vnitřní integraci i změně v každodenním životě.

Jde tak o práci velmi jemnou a bezpečnou, a zároveň velmi účinnou.

bottom of page