top of page

Nabízíme rozmanité formy psychologické podpory pro dospělé a děti zakotvené v přístupu bodypsychoterapie. Vycházíme z celostního přístupu k člověku, který pojímá lidskou bytost jako jedinečný dynamický celek tvořený propojenými tělesnými a duševními procesy. Znovunalézání a obnovování živého spojení emocí, mysli a těla je mostem k celistvému a zdravému já.

úvod pontes - do zelena.jpg

Jak Vám můžeme pomoci

KRIZOVÁ INTERVENCE.jpg

Krizová intervence - bezpečná opora pro mezní situace.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ.jpg

Psychologické poradenství - účinná řešení pro změnu

TERAPIE.jpg

Bodypsychoterapie - cesta hluboké vnitřní integrace.

BIOENERGETIKA.jpg

Bioenergetická cvičení - uvolňují dlouhodobý stres.

MASÁŽE.jpg

Biodynamické masáže - uvolňují a harmonizují.

Aktuality

VJ web pontes.jpg

Kdo jsme

PhDr. Adéla Kubíková

děti, dospívající, dospělí

 • poradenství

 • body-psychoterapie

 • bioenergetická cvičení

Věnuji se tématům sebepřijetí, mezilidským vztahům, zpracování krizových životních situací, hledání sexuální orientace a genderového ukotvení, zvládání emocí a tématům spjatým se školou.

foto veronika 1.jpeg

Mgr. Veronika Poupětová

dospívající, dospělí

 • poradenství

 • body-psychoterapie

 • bioenergetická cvičení

Nabízím citlivý přístup pro zpracování nepříjemných životních zážitků, úzkostných stavů, psychosomatických obtíží a složitých vztahů. Konzultace jsou možné i v angličtině.

foto vendy 1.jpg

Mgr. Vendula Mášová

dospívající, dospělí

 • krizová intervence

 • body-psychoterapie

 • bioenergetická cvičení

 • biodynamické masáže

Terapie je vhodná v případě emočních a vztahových obtíží či jako podpora k překlenutí náročného období. Masáže pomáhají uvolnit napětí a prohloubit kontakt se sebou samým.

nada.jpg

Mgr. Naďa Bastlová Soukupová

dospívající, dospělí

 • krizová intervence

 • poradenství

 • body-psychoterapie

 • bioenergetická cvičení

Jádrem mé práce je vytvoření bezpečného prostoru pro uvolnění a růst. Zaměřují se na práci s traumatem, násilím, mezní životní zkušeností., úzkostí a pocity nízké sebehodnoty.

Jak to chodí

final les.jpg

Na první setkání se můžete objednat mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Setkávat se můžeme naživo na několika místech v Praze nebo online odkudkoli. Frekvence a doba setkávání je individuální podle konkrétní situace.

Služby jsou hrazené přímou platbou. Domluvené termíny jsou závazné pro obě strany.

Veškeré služby jsou důvěrné a chráněné mlčenlivostí. Jsme členky České asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo a dodržujeme etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii.

Kontaktujte nás

Chcete se objednat nebo máte otázku? Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře, na společný mail nebo rovnou konkrétní terapeutce.

bottom of page