top of page
květiny a vážka čtverec.jpg

Osobnostní diagnostika

Komplexní diagnostika osobnosti je neobyčejně cenným nástrojem osobního poznání a rozvoje.

Dokáže  poodhalit a popsat individualitu a neopakovatelné zvláštnosti každého z nás, pomáhá účinně se v sobě zorientovat, identifikovat rizikové i zdrojové rysy, a uvidět se v nových úhlech a souvislostech. 

Po telefonu nebo po síti domluvíme zakázku a záměr diagnostiky. Následují dvě setkání o délce 3-4 hodiny, v rozestupu alespoň dvou týdnů. Po dalších dvou týdnech proběhne závěrečné setkání věnované prezentaci a interpretaci výsledků. Součástí testování je písemné resumé.

 

Testování popisuje:

  • charakter emocionality

  • rozložení schopností

  • volní vlastnosti

  • temperament

  • potenciál, zdroje

  • rizika, bloky

  • vztahové a sociální vlastnosti a dovednosti

  • strukturu a dynamiku osobnosti jako celku

bottom of page